fredag 18 maj 2007

KERTAUSKALVOT

MIHIN KIELIOPPIA TARVITAAN

1. Kompastuskohdat

2. Kielen sujuvoittaminen

3. Erikoissanonnat
PRONOMINIT

minä, sinä, hän, me, te, he (Persoonapronominit)
tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne (demonstratiivipronominit)
joka, mikä (relatiivipronominit)
kuka, mikä, kumpi (interrogatiivipronominit)
joka (vuosi), jokainen, joku, jokin, jompikumpi, kukin, kumpikin, kukaan, mikään, kumpikaan, eräs, kaikki, itse, toinen, sama, molemmat, moni, muu, usea, muutama (indefiniittipronominit)

NOMINAALIMUODOT

PARTISIIPIT
lattiaa lakaiseva nainen = nainen, joka lakaisee lattiaa
Lakaistava lattia =lattia, joka pitää lakaista
Lattian lakaissut nainen = nainen, joka on lakaissut lattian
Lakaistu lattia = lattia, joka on lakaistu

INFINITIIVIT

Lakaista – lakaistakseen

Lakaisten – lakaistessa

Lakaisemassa
Lakaisemaan
Lakaisemalla
Lakaisematta

Lakaiseminen

Isä oli lakaisemassa lattiaa kun puhelin soi.

Isän lakaistessa lattiaa puhelin soi.
1. Kompastuskohdat


1.1 PRONOMINIT


Säännöt:

1. Lukijan pitää tietää, mihin pronominilla viitataan.
2. Pronomini ja se mihin viitataan (korrelaatti) ovat yleensä samassa luvussa.

Linnankoski -- hän
Pojat -- he
Kaupunkilaiset -- he
Autoliikenne -- se
Suomi -- se
Mielenilmaukset -- ne
Kirjastoistojen kävijämäärät -- ne

3. Sama pronomini ei voi samassa virkkeessä viitata kahteen eri asiaan.


4. Jos edellisessä lauseessa on kaksi substantiivia, joihin persoonapronomini voisi viitata, viitataan ensimmäiseen persoonapronominilla (HÄN, HE) ja jälkimmäiseen pronomineilla TÄMÄ tai NÄMÄ.

5. Pronominilla ei voi viitata adjektiiviin, verbiin tai yhdyssanan alkuosaan.

Poikkeus: superlatiiviin viitataan sanalla ”mikä”.

Ilta oli ihanin, minkä koskaan olen kokenut.


1.2 E- infinitiivi

Infinitiivin ilmaiseman toiminnan on oltava samanaikaista kuin pääverbin ilmaiseman toiminnan!

Hän lainasi videon vuokraamosta katsellen sitä kotona.

Hän lainasi videon vuokraamosta katsellakseen sitä kotona.

Muista myös:

Liisan kuullen
hänen kuultensa

1.3 REKTIOT

alkaa laskemaan
alkaa laskea

heidän onnistui ____________ (pelastaa) poika hukkumasta.

estin häntä _______________ auton alle.
2. KIELEN SUJUVOITTAMINEN


Mies, joka istui penkillä, luki lehteä.
Penkillä istuva mies luki lehteä.

Mies, joka istui eilen penkillä, lukee nyt lehteä.
Eilen penkillä istunut mies lukee nyt lehteä.

Harrilla on pikkuauto, jota voidaan ohjata kaukaa.
Harrilla kauko-ohjattava pikkuauto.

Se, että nostelee puntteja, vahvistaa rintalihaksia.
Punttien nosteleminen vahvistaa rintalihaksia.
3. ERIKOISSANONNAT

Kotiin ei ole tulemista.

Liisa pyysi pyytämällä rahaa.

Liisa vain tuhlaa tuhlaamistaan.

Olin vetämäisilläni hätäjarrusta, kun

Olin vetää hätäjarrusta, kun

Tulin vetäneeksi hätäjarrusta, kun

Minun oli vedettävä hätäjarrusta, kun

Olin vetävinäni hätäjarrusta, kun
4. KIELIOPILLISET KÄSITTEET
NOMINAALIMUOTOPARTISIIPIT
INFINITIIVIT

Inga kommentarer: